Đang gửi...

Tư vấn Trường Sơn tham gia khảo sát thiết kế đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 4

Tư vấn Trường Sơn tham gia khảo sát thiết kế đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 4:

Ngày 07 và ngày 08/9/2023, đoàn công tác của Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 4 làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu khảo sát giai đoạn 1, gói thầu TV-04: Tư vấn khảo sát trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Nhiệm vụ khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn Quân khu 4 tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác kiểm tra, đối chiều trên bản đồ và thực địa.Đoàn công tác kiểm tra, đối chiều trên bản đồ và thực địa

Nhiệm vụ khảo sát chuẩn bị đầu tư xây dựng đường TTBG được thực hiện trên địa bàn các xã Hồng Vân, Hồng Bắc, Nhâm và Hồng Thái (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) với chiều dài dự kiến khảo sát 46,50 km.

Đại diện Nhà thầu khảo sát (Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn) báo cáo kết quả khảo sát.

Sau khi nghe báo cáo kết quả khảo sát giai đoạn 1, gói thầu TV-04, tập trung vào tiến độ thực hiện khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, các số liệu có liên quan đến gói thầu; đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra trên bản đồ và trực tiếp kiểm tra thực địa các tuyến đường khảo sát; trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, những bất cập, hạn chế, đề ra biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc với các đơn vị có liên quan, chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng giai đoạn 1, gói thầu TV-04, Đại tá Phạm Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị, trân trọng cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan đã tích cực, nhiệt tình, giúp đỡ nhà thầu hoàn thành tiến độ khảo sát đã xác định.

Đại diện Phòng Tác chiến Quân khu và Nhà thầu khảo sát.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập; đồng chí yêu cầu cơ quan Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhà thầu khảo sát, đơn vị tư vấn giám sát khảo sát rút kinh nghiệm, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Nhà thầu khảo sát, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp đồng giữa các bên đã ký. Rà soát tất cả các nội dung liên quan đến khảo sát, lập hồ sơ chặt chẽ, báo cáo về Quân khu nắm, theo dõi, chỉ đạo...

Nguồn: http://baoquankhu4.com.vn/chinh-tri/quan-su-quoc-phong/kiem-tra-nghiem-thu-khao-sat-chuan-bi-dau-tu-xay-dung-duong-tuan-tra-bien-gioi-tren-dia-ban-tinh-thua-thien-hue.html