Đang gửi...

Hội nghị trao đổi, thống nhất một số nội dung triển khai Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng)

Ngày 9/12/2023, Tư vấn Trường Sơn đã tham dự sự kiện Hội nghị trao đổi, thống nhất một số nội dung triển khai Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) và Gala dinner Kết nối & Thương yêu Lâm Đồng - Khánh Hòa. Sau đây là một số hình ảnh của sự kiện:

Gala dinner Kết nối và Thương yêu Lâm Đồng - Khánh Hòa: