Đang gửi...

Đảm bảo bàn giao đúng tiến độ mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông