Đang gửi...

Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

(VIỆN KHẢO SÁT THIẾT KẾ - BINH ĐOÀN 12

Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - năm 1976

 

Huân chương Chiến công hạng Nhất - năm 1981

 

Huân chương Chiến công hạng Nhì - năm 1985

 

Huân chương Lao động hạng Nhì - năm 1997

 

Huân chương Lao động hạng Ba - năm 2007, 2015.

 

Cờ thi đua của Chính phủ - năm 1999

 

 

Cờ thi đua luân lưu của bộ Giao thông vận tải - năm 1981

 

Cờ Bộ Giao thông vận tải tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 4 nhất xây dựng Đường Hồ Chí Minh  năm 2000 - 2001

 

Cờ Bộ Giao thông vận tải tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 4 nhất xây dựng Đường Hồ Chí Minh  (giai đoạn 1)

 

Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - năm 2015

Bằng khen Bộ Giao thông vận tải - năm 2015

Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Bằng khen của Trung ương Đoàn - năm 2016

Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng - năm 1994, 1995, 1998, 2000, 2006, 2007, 2008, 2014, 2016.

Cờ thưởng của Quân ủy Trung ương tặng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (1991-1995).

Bằng khen của Bộ Quốc phòng - năm 2001, 2009.

Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị - năm 1997

Bằng khen của Đảng ủy Binh đoàn tặng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2006-2010).

Cờ thi đua của Binh đoàn 12  - năm 1992, 1993,1996, 1997, 2002, 2003, 2005, 2009, 2015, 2018.

Cờ đơn vị xuất sắc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và Thanh niên, Sinh viên lần thứ IX, do Bộ Quốc phòng tổ chức - tháng 11/2019