Đang gửi...

Thái Nguyên kiến nghị đầu tư 5 dự án giao thông lớn

 

Bộ GTVT nhận được văn bản của cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 dự án giao thông...

Keyword đầu tiên có dấu
Thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên

Bộ GTVT nhận được văn bản của cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị về việc đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án quốc lộ qua địa bàn, gồm: Đường QL1B từ Km100 (giáp Lạng Sơn) đến Km144+700 (TP.Thái Nguyên); Đường QL37 đoạn Km139 (Bờ Đậu) đến Km172+800 (giáp tỉnh Tuyên Quang); Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (đoạn Chợ Chu - Tuyên Quang); Xây dựng đường Vành đai 5 trên địa bàn Thái Nguyên; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên.

Liên quan đến các kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết, đường QL1B nối từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến Gia Bẩy (Thái Nguyên) dài 146km, trong đó đoạn qua Lạng Sơn dài 100km từ Km0 - Km100 đã đầu tư cải tạo năm 2003, quy mô đường cấp IV, 2 làn xe, mặt bê tông nhựa. Hiện nay, cần tiếp tục cải tạo nâng cấp đoạn còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 2 (Bộ GTVT) lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp QL1B đoạn Km100 - Km144+700, dự kiến đưa dự án vào trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khi Chính phủ cân đối được nguồn vốn.

Đối với đường QL37 đoạn từ Km139 (Bờ Đậu) - Km171 (Đèo Khế - giáp tỉnh Tuyên Quang) dài 33km, do bị xuống cấp nên Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư đoạn tuyến này tại Quyết định 1943 ngày 14/10/2019.

Với đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (đoạn Chợ Chu - Tuyên Quang), Bộ GTVT đã giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định 1904 ngày 11/10/2019 để làm cơ sở đề xuất trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 khi Chính phủ cân đối được ngồn vốn.

Về việc xây dựng đường Vành đai V trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bộ GTVT cho biết, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 28,9 km, trong đó có 12km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đi trùng QL3 cũ 2,5km thuộc trách nhiệm Bộ GTVT chủ trì đầu tư.

Tuy nhiên, theo Quyết định 561 ngày 18/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó tại khoản 3, Điều 2, về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao: “UBND các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý quỹ đất cho quy hoạch. Đồng thời, trên cơ sở quy hoạch này, chủ động lập dự án, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các đoạn tuyến trên địa bàn, kể cả các đoạn đi trùng cao tốc, quốc lộ khi Trung ương chưa bố trí được nguồn lực, trong đó ưu tiên huy động nguồn lực từ khai thác quy đất”. Do đó, Bộ GTVT đề nghị tỉnh Thái Nguyên chủ động triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án, Bộ GTVT sẽ phối hợp cùng địa phương trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư đoạn tuyến này.

Với dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên dài 54,6km, Bộ GTVT cho biết, thời gian vừa qua mới được bố trí vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác quản lý bảo trì. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên kết cấu hạ tầng đường sắt còn lạc hậu, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, Bộ GTVT đã có Quyết định 1911 ngày 11/10/2019 giao Cục Đường sắt VN lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo baogiaothong.vn