Đang gửi...

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm khảo sát thiết kế năm 2020

Thực hiện kế hoạch trong thông báo giao ban ngày 05/12/2019 về việc Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm khảo sát thiết kế năm 2020, ngày 16/01/2020, Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm khảo sát thiết kế năm 2020.

Hội nghị được điều hành bởi đồng chí Trung tá Nguyễn Hồng Trung - Phó giám đốc Công ty phụ trách khoa học công nghệ - Phó chủ tịch Hội đồng KHCN.

Đến dự Hội nghị gồm có: Đồng chí Thượng tá Lê Văn Quân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty; Đồng chí Thượng tá Trần Chí Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng KHCN; Đống chí chuyên gia Phạm Ngọc Vũ - nguyên Phó giám đốc Công ty; Các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cùng toàn thể cán bộ, nhân viên khối sản xuất trong Công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe báo cáo các chuyên đề sau:

STT

Tên bài báo cáo

Người báo cáo

Chi tiết

01

Phần I. Ứng dụng KHCN hiện đại vào sản xuất

Phần II. Đề xuất hướng nghiên cứu mở rộng về các nội dung chuyên môn - Học thuật

Phần III. Trao đổi kinh nghiệm thiết kế và sự phối hợp các đầu mối khi triển khai dự án.

Bùi Quốc Huy - TK1

Tại đây

02

Phần I. Các sáng kiến KHCN:

- Công tác khảo sát địa chất

- Công tác tính toán thiết kế xử lý đất yếu

- Công tác

Phần II. Các bài học kinh nghiệm

Phần III. Các đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, đáp ứng tiến độ

Lê Đức Thành - ĐC-TV

 

03

Công tác thiết kế công trình cầu:

- Công tác lập đề cương khảo sát hiện trường;

- Công tác thiết kế;

- Trong quá trình thi công;

- Kiến nghị.

Nguyễn Tiến Long - TK2

Tại đây

04

Khảo sát địa hình: Số liệu cơ bản, giải pháp và bài học kinh nghiệm.

Đỗ Như Tùng - KS

 

05

Các công nghệ khoa học áp dụng:

- Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng đất;

- Gia cường cầu bằng dán sợi thủy tinh kết hợp căng kéo cáp DUL ngoài;

Nguyễn Xuân Trường - TVGSXD

Tại đây

06

Kinh nghiệm phòng chống sụt trượt trong thiết kế

Lê Anh Tuấn - TK2

 

07

Giải pháp lựa chọn dầm hỗn hợp cầu Tuần trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và trao đổi một số kinh nghiệm trong thiết kế cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nguyễn Hồng Trung - PGĐ

Tại đây

 

Một số hình ảnh diễn biến Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

 

Các đại biểu đến dự

 

Đ/c Bùi Quốc Huy đại diện phòng TK1 báo cáo

 

Đ/c Lê Đức Thành đại diện phòng ĐC-TV báo cáo

 

Đ/c Nguyễn Tiến Long đại diện phòng TK2 báo cáo

 

Đ/c Nguyễn Xuân Trường đại diện phòng TVGSXD báo cáo

 

Đ/c Nguyễn Hồng Trung - Phó giám đốc Công ty trao đổi kinh nghiệm trong thiết kế cao tốc Cam Lộ - La Sơn

 

Đồng chí Thượng tá Lê Văn Quân - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu tại Hội nghị.