Đang gửi...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty XD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn Chi tiết xem tại đây
Các tài liệu về đấu giá cổ phiếu Chi tiết xem tại đây
Quy chế đấu giá Chi tiết xem tại đây