Đang gửi...

Tin công ty

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn dự lễ ký kết hợp đồng gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

24/12/2021

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn dự lễ ký kết hợp đồng gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Xem thêm

Về việc thông báo chức vụ, chữ ký của Chủ tịch HĐQT

10/08/2020

Về việc thông báo chức vụ, chữ ký của Chủ tịch HĐQT

Xem thêm

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

10/08/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Xem thêm

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

31/07/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

29/07/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Xem thêm