Đang gửi...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Hội đồng đấu giá tài sản Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Số 25 ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Số 25 ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Danh mục, quy cách; ký mã hiệu; số lượng tài sản xử lý bán đấu giá:

(phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 01/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Số 25 ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 31/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Số 25 ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội và tại địa điểm đặt máy, thiết bị.

6. Giá khởi điểm:

TT

Tên gói thầu

Giá khởi điểm (VNĐ)

Ghi chú

1

Gói thầu 01/2020

300.000.000

 

2

Gói thầu 02/2020

360.000.000

 

3

Gói thầu 03/2020

3.000.000

 

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 06/4/2020.

8. Số tiền đặt trước:

TT

Tên gói thầu

Số tiền đặt trước (VNĐ)

Nơi nộp tiền đặt trước

Ghi chú

1

Gói thầu 01/2020

30.000.000

Phòng Tài chính kế toán / Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

 

2

Gói thầu 02/2020

36.000.000

 

3

Gói thầu 03/2020

300.000

 

9. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

- Gói thầu 01/2020: 09giờ 00 phút ngày 07/4/2020;

- Gói thầu 02/2020: Sau khi đấu giá xong gói thầu 01/2020;

- Gói thầu 03/2020: Sau khi đấu giá xong gói thầu 02/2020.

11. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Số 25 ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

12. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

 

Chi tiết thông báo   Xem tại đây