Đang gửi...

Thông báo cổ đông

Về việc thông báo chức vụ, chữ ký của Chủ tịch HĐQT

Về việc thông báo chức vụ, chữ ký của Chủ tịch HĐQT

10/08/2020

Về việc thông báo chức vụ, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

10/08/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

31/07/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN , Xem chi tiết tại đây

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/07/2020

Thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Xem chi tiết tại đây

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019

02/01/2020

Các thông tin về Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Xem chi tiết tại đây