Đang gửi...

Đường Trường Sơn Đông

Tên dự án

: Đường Trường Sơn Đông

Cơ quan NN có thẩm quyền

: Bộ Quốc phòng

Chủ đầu tư

: Bộ Tổng tham mưu

Đại diện chủ đầu tư

: Ban Quản lý Dự án 46.

Tổng mức đầu tư

: 10.015 tỷ đồng

Nguồn vốn

: trái phiếu Chính phủ.

Tiến độ thực hiện

: Khởi công tháng 2007, dự kiến hoàn thành 2020

Thông tin dự án

Tên dự án: Đường Trường Sơn Đông

Cơ quan NN có thẩm quyền: Bộ Quốc phòng

Chủ đầu tư: Bộ Tổng tham mưu

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án 46.

Tư vấn thiết kế bước dự án: Công ty CP Tư vấn Trường Sơn thực hiện toàn bộ dự án.

Tư vấn thiết kế bước TKKT: Công ty CP Tư vấn Trường Sơn thực hiện 20 gói thầu / 150Km trong đó có 02 hầm và 01 đường đôi lưỡng dụng.

Tổng mức đầu tư: 10.015 tỷ đồng.

Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ.

Tiến độ thực hiện: Khởi công tháng 2007, dự kiến hoàn thành 2020

Dự án đầu tư xây dựng đường Trường Sơn Đông được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt năm 2006  và phê duyệt điều chỉnh dự án năm 2011 với tổng mức đầu tư  trên 10.015 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 671 km, trong đó tận dụng 42 km đường cũ, có 2 hầm và 2 đường đôi lưỡng dụng , 125 cầu các loại... Quy mô chủ yếu là đường cấp IV miền núi. Tuyến đường này chạy qua 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, bắt đầu từ Quảng Nam, tới Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và kết thúc ở Lâm Đồng.

Ngoài giá trị về an ninh quốc phòng, tuyến đường này còn có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, phòng chống thiên tai cho các vùng sâu, vùng xa có tuyến đường này đi qua.