Đang gửi...

Đội mưa, ngủ rừng vẽ hướng tuyến cao tốc

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đội mưa, ngủ rừng vẽ hướng tuyến DA thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc DA đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025: chi tiết tại đây