Đang gửi...

Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn hướng về miền Trung

Trận lũ lịch sử trong vòng hơn 20 năm qua xảy ra tại các tỉnh miền Trung tháng 10/2020 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Với truyền thống của dân tộc Việt Nam là lá lành đùm lá rách và để giảm bớt một phần khó khăn cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương.

Thư cảm ơn của Ban Dân vận - Tỉnh Quảng Bình:

Ủng hộ nhân dân tỉnh Quảng Bình:

Hội Phụ nữ ủng hộ quần áo, lương thực và nước uống...