Đang gửi...

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Tên dự án

: Dự án thành phần đầu tư xd đoạn Cam Lộ - La Sơn

Chủ đầu Tư

: Bộ Giao thông vận tải

Đại diện cơ quan NN có thẩm quyền

: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Tư vấn lập dự án

: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tổng mức đầu tư

: 7.669 tỷ đồng.

Chiều dài tuyến

: 98,35Km

Nguồn vốn

: Trái phiếu Chính phủ

Tiến độ thực hiện

: Khởi công 16/9/2019, dự kiến hoàn thành 2021

Thông tin dự án

Đây là dự án khởi công đầu tiên trong 11 dự án thành phần cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020, đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1291 ngày 19/6/2018.

Theo phê duyệt, giai đoạn đầu dự án có mặt cắt ngang với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 12m. Riêng các đoạn nền đường đào sâu có quy mô 2 làn xe, bề rộng nền 23m; Các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền B= 7,5m x 2 (mặt đường) + 1,5m (dải phân cách) + 2.5m x 2 (dải dừng xe khẩn cấp) + 0,75m x 2 (lề đường) = 23m.

Dự kiến đến đầu năm 2020, tất cả các gói thầu trên tuyến sẽ triển khai đồng bộ. Mục tiêu sau 2 năm, dự án Cam Lộ - La Sơn hoàn thành, hình hài tuyến cao tốc nối Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế và kết nối liên hoàn với cao tốc La Sơn - Túy Loan (sẵn sàng thông xe), cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đang khai thác), tạo “trục động lực” xuyên miền Trung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và liên vùng…