Đang gửi...

Bộ GTVT trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về kiến nghị đưa 05 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 12119/BGTVT-KHĐT ngày 19/12/2019 về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị như sau:

“Đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các dự án quốc lộ qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm: Đường QL1B từ Km100 (giáp Lạng Sơn) đến Km144+700 (thành phố Thái Nguyên); Đường QL37 đoạn Km139 (Bờ Đậu) đến Km172+800 (giáp tỉnh Tuyên Quang); Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (đoạn Chợ Chu - Tuyên Quang); Xây dựng đường Vành đai V trên địa bàn Thái Nguyên; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên”.

Cử tri kiến nghị cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên
(ảnh minh họa)

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm, góp ý về lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trên địa bàn Tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Ngày 25/11/2019, tại Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác quản lý nhà nước ngành GTVT trên địa bàn tỉnh đã có kết luận tại Thông báo số 497/TB-BGTVT ngày 02/12/2019 về các dự án mà cử tri đang quan tâm đề cập ở trên, cụ thể như sau:

Đường QL1B nối từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến Gia Bẩy (Thái Nguyên): Tuyến dài 146km, trong đó đoạn qua Lạng Sơn dài 100km từ Km0 - Km100, đã đầu tư cải tạo năm 2003, quy mô đường cấp IV, 2 làn xe, mặt bê tông nhựa. Hiện nay, cần tiếp tục cải tạo nâng cấp đoạn còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong khu vực, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 2 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp QL1B đoạn Km100 - Km144+700, dự kiến đưa dự án vào trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khi Chính phủ cân đối được nguồn vốn.

Đường QL37 đoạn từ Km139 (Bờ Đậu) - Km171 (Đèo Khế - giáp tỉnh Tuyên Quang), dài 33km, do bị xuống cấp nên Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 6 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở đề xuất phương án đầu tư đoạn tuyến này tại Quyết định số 1943/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2019.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (đoạn Chợ Chu - Tuyên Quang) là giai đoạn II của dự án, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Quyết định số 1904/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019) để làm cơ sở đề xuất trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 khi Chính phủ cân đối được ngồn vốn. 

Về việc xây dựng đường vành đai V trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Đoạn qua tỉnh Thái Nguyên ( dài khoảng 28,9 km), trong đó có 12 km đi trùng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (đã đạt cao tốc), đi trùng QL3 cũ 2,5 km thuộc trách nhiệm Bộ GTVT chủ trì đầu tư. Tuy nhiên, theo Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18/4/2014 của TTgCP phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó tại khoản 3 Điều 2. Tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao “UBND các tỉnh, thành phố: Tổ chức quản lý quỹ đất cho quy hoạch. Đồng thời trên cơ sở quy hoạch này, chủ động lập dự án, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các đoạn tuyến trên địa bàn (kể cả các đoạn đi trùng cao tốc, quốc lộ khi Trung ương chưa bố trí được nguồn lực), trong đó ưu tiên huy động nguồn lực từ khai thác quy đất”. Do đó, Bộ GTVT đề nghị Tỉnh chủ động triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án, Bộ GTVT sẽ phối hợp cùng địa phương trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư đoạn tuyến này. 

Liên quan đến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên: Tuyến dài 54,6km, thời gian vừa qua mới được bố trí vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện công tác quản lý bảo trì. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên kết cấu hạ tầng đường sắt còn lạc hậu, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu nên Bộ GTVT đã có quyết định số 1911/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2019 giao Cục Đường sắt Việt Nam lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT đối với vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị, Bộ GTVT trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải. 

Theo mt.gov.vn